Apple 5,25 Drive

OPIS

Format 143 kilobytes, szybkość transferu 250 kilobits na sekunde. Stacja dyskietek 5,25 do Apple II, Apple II Plus, Apple IIe, Apple IIc, Apple IIgs