Elwro TVG 10

OPIS

W roku 1983 produkcja TVG10 została przeniesiona do firmy Ameprod